Oldalunkon a  felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat (sütiket) alkalmazunk. Weboldalunk használatával elfogadja a cookie-k használatát is az Adatvédelmi Nyilatkozatban írtaknak megfelelően. 
Termékek Menü

Vásárlási feltételek

Tájékoztatjuk, hogy a www.sportlampa.hu használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a webáruházunk szolgáltatásait, amennyiben a jelen felhasználási feltételeket megismerte és azokat maradéktalanul elfogadja.

I. Általános rendelkezések

1.1       A sportlampa.hu webáruházat a Weisson Kft. üzemelteti (a továbbiakban: „Üzemeltető”). Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: Weisson Kft

Székhely: 2011 Budakalász Vincellér utca 9.

Adószám: 14585445-2-13

Telefonszám: +06 20 460 36 47

E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Cégbíróság Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám.: 13-09-193431

Kapcsolattartó: Fehér Máté

Szerződés nyelve: magyar

 

1.2       A webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a webáruház felhasználója, vásárlója között. Ön, mint a webáruház felhasználója, vásárlója, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

1.3       A webáruház használata, valamint a webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben használja fel.  Az adatvédelmi információk az adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

1.4       Az Üzemeltető a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a webáruházban történt megjelenítésének időpontjától hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már elfogadott, visszaigazolt megrendeléseket nem érintik.

1.5       A webáruház felhasználóját, vásárlóját (fogyasztót) a fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében megilleti az illetékes békéltető testülethez fordulás lehetősége.

A békéltető testület elérhetőségei:

név: Budapesti Békéltető Testület

postai cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

II. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

2.1       A weboldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és az eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadóak. A webáruház 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

2.2       A felhasználó, mint vásárló és a Weisson Kft, mint eladó között a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti „üzlethelyiségen kívül kötött és a távollevők között kötött szerződés” jön létre.

2.3       A megrendeléseket a webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. A felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

2.4       Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

2.5       A megrendelésre vonatkozó, e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó, vásárló között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.)Korm. rendeletben írt követelményeknek. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.   

2.6       Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.6.1.    A sportlampa.hu zseblámpákat, fejlámpákat, kerékpár lámpákat, akkumulátorokat, töltőket, tokokat, tartókat és egyéb más, a sportolási célú hordozható lámpákhoz kapcsolódó termékeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben csak illusztrációk. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Az egyes termékeknél feltüntetett árak bruttó összegek, melyek a házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.6.2    A megjelenített termékek kizárólag házhoz szállítással és csomagpontra szállítással rendelhetőek meg, személyes átvételre, illetve postai kézbesítésre nincs mód.

2.7       Regisztráció

2.7.1    A webáruházban böngészéshez, szöveges tartalmak vagy termékek megtekintéséhez, vagy vásárláshoz nem szükséges a regisztráció, de javasolt, mert a regisztráció előnye, hogy amennyiben a felhasználó legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási / számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.

2.7.3    A sportlampa.hu rendszerébe történő regisztráláskor a felhasználó köteles legalább az e-mail címét, valamint egy választott felhasználónevet megadni. A felhasználó e-mail címét az Üzemeltető nem jelenítheti meg, és a jogszabályban meghatározott esetek és a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltak kivételével harmadik félnek nem adhatja át a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. A felhasználó felelős a saját neve alatt végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért.

2.7.4    Fontos, hogy a regisztráció során a felhasználó ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázására, illetve szállításra a termék. A felhasználó a megadott adatok javítását a webáruházban található „saját oldal / beállítások” menüpontban elvégezheti.

2.7.5    A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

2.7.6    A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:

a. mások jogait bármilyen módon megsérteni;

b. kárt okozni;

c. bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni;

d. bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;

e. bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

f. az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen - így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó - közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

g. e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);

h. más vásárlók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;

i. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

2.7.7    A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) közvetlenül megtérít az Üzemeltető, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy az Üzemeltető, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

2.7.8    Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:

a. sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként

b. sérti az Üzemeltető vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy

c. egyéb módon jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik.

2.8       Megrendelés, vásárlás

2.8.1    A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10 és 18 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

2.8.2    Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 2-3 munkanapon belül.

2.8.3    Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben azzal, hogy részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a megrendelő részére.

 

2.8.4    A rendelés menete:

2.8.4.1             A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

2.8.4.2             Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt terméke darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

2.8.4.3             Szállítási / számlázási adatok megadása.

2.8.4.4             Fizetési mód kiválasztása.

2.8.4.5             Megrendelés.

2.8.4.6             Az adatok megadását követően a „Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

2.8.4.7             E-mailben a megrendelést elküldését követően automatikus visszaigazolást kap.

2.8.4.8             A beérkezett megrendelését e-mailben minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat.

2.9       Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak, azonos címre leadott megrendelései is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Amennyiben már leadta rendelését, de a csomagot újabb termékkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

2.10     Fizetés, házhoz szállítás, információk

2.10.1   A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A megrendeléséről E-számlát küldünk email-ben még a csomag kézhezvétele előtt, amit elegendő elektronikus formában megőrizni.

2.10.2 A megrendelt terméket utánvétes szállítási konstrukció kiválasztása esetén a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. Biztosítunk lehetőséget a termék értékének előre történő kifizetésére is, ebben az esetben fizethet átutalással vagy bankkártyával. Webshopunk pénzügyi partnere az Erste Bank, a kártyás fizetés a Barion segítségével valósítható meg.

2.10.3. Webshopunk megrendeléseit a GLS Hungary illetve a Foxpost Zrt. teljesíti.
A kiszállítás díja függ a szállítótótól, a fizetés módjától és a megrendelés értékétől.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik jellemzően 8-17 óra közötti időszakban.
Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a terméken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben a futár nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, az ott megadott telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomagról. A futár a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást. Amennyiben másodszorra is sikertelen a kiszállítás, a futárszolgálat az árut visszahozza a telephelyre és a megrendelés törlésre kerül.

2.10.4 Sorozatos sikertelen kiszállítás esetén a sportlampa.hu fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó vásárlásait korlátozza, csak bankkártyás vagy mobil fizetéssel kiegyenlített vásárlásait teljesíti, illetve a felhasználót törölje.

2.10.5 Számlázási és szállítási cím módosítása a megrendelést feladását megelőzően lehetséges. A szállítási címet ezt követően csak a futárszolgálat ügyfélszolgálatán lehet kérni, miután a kiszállítás megkezdődött és erről a futárszolgálat értesítő levelet küldött.

III. Garancia, szavatosság

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet melléklete rendelkezik, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A jótállási igény a forgalmazó által biztosított jótállási jeggyel és a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazoló számlával, vagy annak másolatával érvényesíthető.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a készüléken kívül álló ok következménye, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy a készülék üzembe helyezésével kezdődik.

Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt az Üzemeltető a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően vállalja a hibás termék kijavíttatását, amennyiben ez nem lehetséges a cseréjét, vagy van lehetőség árleszállítás kérésére ill. elállásra is. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Vásárló törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. A Vásárló a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy az Üzemeltető ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a/ 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet, 72/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény alapján a Weisson Kft. jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A termékek adatlapján a Sportlámpa.hu áruházában feltüntetett időtartamú jótállást vállal a termék gyártója, amelyet a vásárló a gyártó márkaszervizében vagy a terméket a Sportlámpa.hu ügyfélszolgálatára visszajuttatva érvényesíthet.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

Szavatosság:

A szavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

Hibás teljesítés miatt kérhetjük a termék kijavítását vagy kicserélését amelyek közül – főszabály szerint – választhatunk. Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen. Van lehetőség még árleszállításra és az elállásra.

A kijavítást vagy kicserélést a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni törekedve arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés legfeljebb tizenöt napot vegyen igénybe. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyből egy másolatot a fogyasztónak át kell adni. Javításra az árut az eladó elismervény ellenében veszi át.

A teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesíthető a szavatossági igény.

A Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

IV. Elállás joga

4.1       A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.265.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

4.2       A fogyasztó a 4.1 pontban biztosított jogát az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban: levélben vagy e-mailben teheti meg a kapcsolat menüben megadott elérhetőségek valamelyikén, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe.

4.3      Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni a kapcsolat menüben megadott címünkre. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével tudja visszajuttatni hozzánk. A termék kereskedőhöz történő visszajuttatásának költsége elállás esetén a vevőt terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni.

4.4      Elállás esetén a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által leadott rendelés ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amely a vállalkozás által kiadott számlán is szerepel. A visszatérítést cégünk mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Bár a fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kérjük, kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, illetve a visszaküldéskor a termék becsomagolására. Fokozottan figyeljen rá, hogy a termék csomagolására ne ragasszon semmit, és ne a termék csomagolását használja dobozként visszaküldéskor, mert a termék így értékcsökkentté/csomagolássérültté válik, és a csomagolás ilyen sérülése miatt 2000 Ft-ot levonunk a visszautaláskor értékcsökkenési díjként.

4.5       Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

4.6   A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás ennek megfelelően követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, valamint ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

4.7     Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:

a)    szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b)    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c)    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

V. A felelősség korlátozása

5.1       A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

5.2       A webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a.) az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltoztatása;

b.) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;

c.) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

d.) bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezik-e –, de főleg bármilyen adat elvesztése;

e.) bármely szoftver nem megfelelő működése;

f.) bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

5.3       A webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a webáruházhoz való csatlakozás vagy a webáruház megtekintése miatt következett be.

5.4       A felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5.5       A webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. termékértékelések leírása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, illetve az bármely más módon az Üzemeltető tudomására jut, úgy az Üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok részének ideiglenes vagy végleges, indokolás nélküli eltávolítására. Ismétlődő vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az Üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

5.6       Termékértékelés írása esetén a felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa beküldött termékértékelést a webáruház a megkérdezése nélkül törölheti illetve közzéteheti. A termékértékelés beküldésével a felhasználó a felhasználói neve termékértékeléshez kapcsolt megjelenéséhez hozzájárul.

VI. Szerzői jogok

6.1       A sportlampa.hu weboldalon található valamennyi tartalom (ábra, kép, szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb.) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a sportlampa.hu üzemeltetőjét illeti meg. Különösen tilos a webáruházból letöltött tartalmat a webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni. Az Üzemeltető a webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

6.2       A webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

6.3       Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az eladót ért érdeksérelem esetén a webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

6.4       A webáruház vagy annak bármely része más domainen pl. keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

6.5       Az a weboldal, amelyen a sportlampa.hu webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a webáruház, valamin a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a webáruházról. A webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a webáruház hírnevének és érdekeinek.

VII. Hírlevél

7.1         A webáruház a felhasználó kérésére az általa a regisztráció során bejelölt témában hírlevelet küld a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére, továbbá időszakos eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt.

7.2         A hírlevél szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja, ahhoz, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére a webáruház termékeire vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre továbbá, hogy a webáruház a regisztráció során megadott e-mail címét a hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó és felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor leiratkozás útján jogosult visszavonni.

VIII. Panaszügyintézés

8.1       A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, megegyezik a webáruház ügyfélszolgálati címével, az elektronikus levelezési cím az ugyfelszolgalat@sportlampa.hu.

8.2       A vásárló panaszát írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

8.3       Az írásban (ideértve az elektronikus úton) tett panaszt a webáruház 30 napon belül megválaszolja. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát köteles megőrizni és az azt ellenőrző hatóságoknak a kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat

 

X. Záró nyilatkozatok

10.1     A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti az Üzemeltető érdekeit, akkor az Üzemeltető azt jogosult törölni.

10.2     A webáruház használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat az Üzemeltető  csak statisztikai célokra használja fel, és csak az Üzemeltető férhet hozzájuk.

10.3     A jelen feltételek elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt az Üzemeltető elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen.

10.4     A jelen feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy azt írásban bármikor megerősíti.